Wesprzyj
naszych braci na Białorusi!

Polska parafia na Białorusi wciąż potrzebuje naszej pomocy. Pomóżmy wspólnie dokończyć instalację gazową jeszcze przed zimą. Wesprzyj akcję i odbierz specjalnie przygotowane maryjne e-booki.

Wesprzyj

Opis tegorocznej akcji

Po trzech latach od naszej ostatniej akcji zwracamy się z prośbą do wszystkich katolików o dobrych sercach o pomoc w realizacji kolejnej inwestycji. Tym razem najważniejszym celem parafii pw. Bożego Ciała w Mińsku jest wykonanie instalacji gazowej. Wykonanie tej inwestycji jest o tyle istotne, że prace nie mogą być odkładane w czasie. Szczególnie ważne jest to, aby przed nadejściem zimy świątynia i klasztor były już ogrzewane - m.in. po to, aby możliwy był remont wewnątrz budynków.

Szacuje się, że do wykonania instalacji gazowej bracia z Białorusi potrzebują ok. 250 000 zł. Jest to bardzo duża kwota, tym niemniej wierzymy, że wspólnie uda nam się pomóc katolikom na Wschodzie i zebrać potrzebne środki. Poprzednie akcje naszego portalu pokazały, że katolików, którym leży na sercu dobro Kościoła nie brakuje.

Okaż wsparcie katolikom na Białorusi

Dzięki pracy duszpasterskiej wielu kapłanów katolicyzm na Białorusi coraz prężniej się rozwija, a wierni mogą modlić się w nowych kościołach czy kaplicach. Zachęcamy więc do włączenia się w to pobożne przedsięwzięcie! Pomóżmy ukończyć Ojcom Karmelitom Bosym to Boże dzieło!

Nie zwlekaj! Pomóż Kościołowi na Wschodzie!

Wesprzyj budowę!
Wsparcie

Dlaczego warto wesprzeć Kościół na Wschodzie?

Przez kilka dekad Kościół na Białorusi, jak i na całym terytorium ówczesnego Związku Radzieckiego, był prześladowany, a Jego pasterze szykanowani. Pomimo upływu prawie 30 lat od upadku ZSRR Kościół na Wschodzie cały czas tkwi w fazie odrodzenia. Brakuje nie tylko kapłanów, ale przede wszystkim infrastruktury sakralnej. Wierni katolicy na Białorusi pragną modlić się we własnych parafialnych kościołach. Obecnie wielu naszych braci zza wschodniej granicy musi pokonywać dziesiątki, a czasem nawet setki kilometrów, aby udać się do kościoła.

Dotychczasowe prace mogliśmy wykonać dzięki ogromnemu wsparciu naszych Dobrodziejów z Polski. Wśród nich są również Dobrodzieje, których pozyskaliśmy dzięki Stowarzyszeniu im. Ks. Piotra Skargi w Krakowie, zresztą oni sami też nam wiele pomogli. Razem z nimi zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy na rzecz budowy kościoła i klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Mińsku na stronie internetowej popierajmy.pl.

Niemniej ośmielamy się i tym razem prosić o wsparcie ze strony naszych braci i sióstr z Polski. Pomóżcie nam w zebraniu środków na wykonanie instalacji gazowej w nowym klasztorze i kościele. Zdajemy sobie sprawę, że to ogromna suma, przerastająca każdego z nas. Ale może, gdy wielu z Was wesprze tę inwestycje nawet niewielkimi sumami, to razem damy radę. Nigdy nas nie zawiedliście, kiedy prosiliśmy. I za to Wam serdecznie dziękujemy. Wyrażamy naszą wdzięczność wszystkim Dobrodziejom mając nadzieję na otwarte Wasze serca i tym razem. Niech Matka Boża i św. Józef wstawiają się za Wami przed tronem Pana.

Za wszystkich Was dziękujemy Panu Bogu i modlimy się w każdą środę przez wstawiennictwo św. Józefa, wypraszając dla Was wszelkie potrzebne łaski.

o. Piotr Frosztęga OCD z Mińska Karmelita Bosy z Mińska

o. Piotr Frosztęga

O akcji

Historia kościoła w Mińsku

Parafia pw. Bożego Ciała w Mińsku, stolicy Białorusi, powstała oficjalnie 18 stycznia 2007 roku. Pieczę nad tamtejszą wspólnotą parafialną sprawuje od początków jej istnienia Zakon Karmelitów Bosych, a dokładnie Prowincja Warszawska tego zgromadzenia. Od tego czasu Ojcowie czynili starania o budowę kościoła - Msze Święte odprawiano bowiem w niewielkiej kaplicy pw. Matki Bożej Szkaplerznej. Poświęcono więc plac pod budowę świątyni i klasztoru oraz przygotowano projekt architektoniczny. Brakowało jednak środków finansowych na tę inwestycję.

I tak w 2017 r. Karmelici Bosi, zdani na Bożą Opatrzność, zdecydowali się rozpocząć budowę kościoła i klasztoru. Odpowiadając na ich apel zorganizowaliśmy wówczas zbiórkę pieniędzy na ten zbożny cel. Dzięki wsparciu tysięcy Dobrodziejów prawie 200 000 zł trafiło na konto białoruskiej parafii. Tak wielka pomoc z Polski pozwoliła naszym braciom w wierze w tym kraju zrealizować pierwszy, najważniejszy etap budowy tych obiektów. Brak obojętności wielu ludzi dobrej woli sprawił, że Najświętsza Ofiara sprawowana jest już w nowej, coraz piękniejszej, świątyni - a Ojcowie Karmelici mogą mieszkać i realizować swoje prace duszpasterskie w świeżo wybudowanym klasztorze. Katolicyzm na postkomunistycznej ziemi białoruskiej z Bożą pomocą rozwija się, a wierni z coraz większym zapałem angażują się w życie Kościoła!

Kara Boża